۱۳۹۲/۰۷/۰۱

لیست نمرات عنوان «فیفا ۱۴»

سایت ها و مجلات مختلف شروع به بررسی عنوان ورزشی شرکت «الکترونیک ارتز» کرده اند تا به اینجا شاهد نمرات خوبی هستیم.

لیست نمرات را پایین مشاهده می کنید:

Eurogamer – ۸/۱۰
CVG – ۹/۱۰
IGN – ۹/۱۰
OPM – ۹/۱۰

intheGame – ۹٫۲۵ / ۱۰

۳djuegos - 8.5/10

Multiplayer.it – 9.2/10

GamesVillage.it – ۹٫۵/۱۰
Playerslink – ۹/۱۰
Eurogamer.de – ۹/۱۰

Stuff – ۵/۵
DigitalSpy – ۵/۵

GodisaGeek – ۹/۱۰
Telegraph – ۴/۵

Videogamer – ۹/۱۰

XGN – ۸٫۵/۱۰

Gameblog.fr – ۸/۱۰

OXM – ۹/۱۰

نمرات مثبت:۱۸

منفی:۰

متای بازی تا به این لحظه ۸۵/۱۰۰ می باشد.

:: محمد حسین کریمی

Witcher III: Wild Hunt