۱۳۹۱/۰۲/۱۰

از سبک تراوین خسته شده اید؟ «گرز» بازی کنید

بازی «گرز» که جدیداً با آن آشنا شده ایم باز هم آنلاین و استراتژیک است. اما این بار هیچ اثری از بازی هایی به سبک تراوین و جنگ خان ها و عصرپادشاهان در آن دیده نمی شود.

در «گرز» فقط باید جنگید و ارتقای منابع و صبر کردن برای رسیدن وجود ندارد.

آن طور که به نظر می رسد گرز یک بازی تخته ای (Board Game) راه یافته به اینترنت است. چرا که آدم را یاد صفحه ی بازی هایی مثل انواع شطرج چینی (Go Game) می اندازد.

صحنه نبرد: همین است که آدم را یاد بازی های تخته ای (Board Games) می اندازد.
صحنه نبرد: همین است که آدم را یاد بازی های تخته ای (Board Games) می اندازد.

هر چه هست از بقیه متمایز است و کمی هم احتیاج به فکر کردن دارد.

در صفحه ی اول بازی درباره اش آمده:

گرز چیست؟

بازی گرز یک بازی استراتژیک رایگان ایرانی است که به وقت زیاد، هزینه و درگیری بیش از حد نیازی ندارد.

این بازی مخصوص ایرانی ها با سرعت اینترنت معمول ایران، سلیقه و زمان ایرانی طراحی شده تا بیشترین لذت را فراهم کند.

و در ادامه:

ک نکته ی تمایز این بازی این است که شما با ادامه ی آن در اصل دو هدف را دنبال می کنید: پر کردن اوقات فراغتتان و همین طور کمک به کودکان بی سرپرست!

این که کمک به نیازمندان دقیقاً چگونه است را ما نفهمیدیم. اما درجایی از سایت نوشته شده:

کمک به خیریه

هر کاربر گرز با هر خرید خود، علاوه بر دریافت الماس، به بیماران سرطانی نیازمند نیز کمک می نماید. یعنی سایت گرز بخشی از هر خرید الماس را به نیازمندان اختصاص می دهد.

اطلاعات بعدی متعاقباً از نظرتان خواهد گذشت.

برای بازی کردن از اینجا وارد شوید.

:: آرش حکیمی

There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't.