۱۳۹۱/۰۴/۰۸

نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای: گزارش تصویری ۳

عصر بازی پارس با بیش از هفت عنوان در نمایشگاه حاضر شده بود. رسانا شکوه کویر سه بازی کاملا جدید داشت.

در بخش سرگرمی می توانستید فریاد آزادی را بازی کنید.

تراتئون یکی از بازی های نسبتا کامل رسانا افزار شریف بود که آن را هم می توانستید بازی کنید.

شرکت اسوس هم در نمایشگاه غرفه ی جالب و خوبی داشت.

غرفه ی اسوس

یکی از خاص ترین غرفه های نمایشگاه. در اینجا بازی های کینکت برای پی سی ساخته شده است و می توانید آن ها را امتحان کنید.

یک اتفاق عجیب. ویتا هنگ کرد! این اتفاق به این راحتی ها نمی افتد!

آرش حکیمی در حال بازی کردن "شبان"

 

:: علی فخار